ópera dos vivos

ato i – Sociedade Mortuária


ato ii – Tempo morto


ato iii – Privilégio dos mortos


ato iv – Morrer de pé